Introductie

Wat is een horoscoop?
Een horscoop, in technische zin, is een tekening die weergeeft de stand van de planeten in de dierenriemtekens ten opzichte van een bepaalde plaats op aarde en op een bepaald moment (meestal een geboortemoment) Deze “horoscooptekening” geeft de betekenis aan van de weerspiegeling van het heelal op de mens:

“zo boven, zo beneden!”

De geborene bevindt zich denkbeeldig in het midden van de cirkel. De horizontale lijn verbindt de Ascendant en de Descendant met elkaar en stelt dan ook de horizon voor.

De ASCENDANT is het dierenriemteken dat rijzende was aan de oostelijke horizon tijdens de geboorte en bepaalt het uiterlijk, het optreden, de houding naar buiten toe.

De DESCENDANT is de tegenpool, de schaduw, die we moeten leren kennen door middel van relaties en samenwerking én tegenwerking!

Het zijn tevens de hoeken van het 1e en het 7e huis. De verticale lijn verbindt het MC (Medium Coeli), het Zuiden, dus hoogste punt, met het IC (Imum Coeli), het Noorden, dus het laagste punt met elkaar.

Het zijn tevens de hoeken van het 10e en het 4e huis. Het teken dat op het MC staat, geeft aan wat de plaats en houding in de maatschappij zal zijn, het beroep.

Het IC is het complement van het MC en geeft het thuis, gezin en de moeder aan, het milieu waaruit men komt.

In totaal wordt de cirkel wiskundig verdeeld in 12 huizen, deze geven informatie over de omstandigheden waarin de planeten in de tekens uit zullen werken. Verspreid over de horoscoop staan de Zon, Maan en acht planeten in de 12 tekens van de dierenriem (of Zodiac), in iedere horoscoop anders, omdat ieder mens een uniek individu is.

De ZON geeft ons Ego aan, de MAAN zegt veel over onze emotionele reactiepatronen, MERCURIUS gaat over ons verstand en hoe we communiceren, VENUS gaat over liefde en schoonheid, MARS over strijd en energie enz.

Bovendien kunnen de planeten verbindingen met elkaar maken, de ASPECTEN.

Een astroloog kan door kennis, ervaring en intuïtie zo’n horoscoop duiden, d.w.z. een karakterbeschrijving geven van een individu, met alle mogelijkheden, spanningen en talenten. Een uitgetypte duiding kost 60 Euro, samen met een consult kost dit 100 Euro. Een horoscoop schilderij kost 100 Euro, excl. lijst.