Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.liesbethharing.nl/wps.

Liesbeth Haring is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals is weergegeven in deze privacyverklaring.

l 

Persoonsgegevens

Wij verwerken jouw gegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken en/of in ons bezit hebben:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats en -tijd
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact.

II Verwerking

a) Grondslag: wij verwerken uitsluitend de gegevens die je ons verstrekt om te kunnen voldoen aan je verzoek tot informatie, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of het publiceren van je gegevens op de website. Wanneer foto’s en/of ander beeldmateriaal worden gemaakt, wordt hiervoor van tevoren expliciet toestemming gevraagd, zodat een ieder die dat wil hier bezwaar tegen kan maken;

b) aard van de gegevens: wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de strikte zin van de wet;

Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden geen geautomatiseerde verwerkingen toegepast die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Jouw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Alleen voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen deze verstrekt worden aan bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Denk hierbij aan de hosting van de website en de provider die onze mailing verstuurd. Met hen hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor optimaal niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Liesbeth Haring. Uitzondering op de regel vormen de eventueel wettelijke verplichten die ons dwingen gegevens te verwerken en te delen.

III Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die geen inbreuk maken op je privacy, gebruiken wij uitsluitend voor het goed functioneren van de website. Alleen technische en functionele cookies en analytische cookies worden gebruikt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

IV Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard voor een termijn die afhankelijk is van de geboden dienst. Wanneer je informatie hebt aangevraagd, dan ontvang je de nieuwsbrief op gezette tijden. Het is altijd mogelijk je hiervoor uit te schrijven via de link die in de mail aangegeven staat.

V Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar liesbethharing@zonnet.nl.

VI Beveiliging van de gegevens

Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via liesbethharing@zonnet.nl.